Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

W sekretariacie szkoły prowadzone są zapisy dzieci na rok szkolny 2016/2017

 

I  Do oddziału przedszkolnego zapisujemy dzieci urodzone

-  w 2010 r. (sześciolatki)

W celu zapisania dziecka, które będzie kontynuować naukę w oddziale przedszkolnym w naszej szkole rodzice dostarczają do sekretariatu szkoły:

  • Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (formularz do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły)

W celu zapisania dziecka zamieszkałego w obwodzie lub poza obwodem szkoły, które będzie rozpoczynało naukę w oddziale przedszkolnym w naszej szkole rodzice dostarczają  do sekretariatu szkoły:

  • Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Samogoszczy (formularz do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły)

Termin składania podań:  01.03.2016r. -30.03.2016r.

Uwaga : Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty od dnia 1 września 2016 R. dzieci pięcioletnie i czteroletnie mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

  

II  Do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej zapisujemy  dzieci urodzone

-  w 2009 r. (siedmiolatki), którym na wniosek rodziców:

  • w roku szkolnym 2015/2016 odroczono spełnianie obowiązku szkolnego;
  •  odroczono spełnianie obowiązku szkolnego w okresie od września do grudnia 2015r

 

 - w 2009r. (siedmiolatki), które na wniosek rodziców ( złożony do dyrektora szkoły w terminie do 31 marca 2016r. ) będą kontynuować naukę w pierwszej klasie w roku szkolnym 2016/2017- dotyczy dzieci, które rozpoczęły edukację w klasie I w roku szkolnym 2015/2016 jako 6-latki.

-   W 2010 r. (sześciolatki), które na wniosek rodziców, jako sześciolatki zostaną zapisane do klasy pierwszej: jeżeli korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpoczynać naukę w klasie pierwszej albo nie korzystały w wychowania przedszkolnego i uzyskały opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

W celu zapisania dziecka zamieszkałego w obwodzie lub poza obwodem szkoły, które będzie rozpoczynało naukę w klasie I w naszej szkole rodzice dostarczają do sekretariatu szkoły:

  • Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I w Szkole Podstawowej w Samogoszczy (formularz do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły)

Termin składania podań  20.04.2016r. -20.05.2016r.

 

 

 

Środa, 2017-09-20

Imieniny: Eustachego, Faustyny
Zaloguj się